Golf cho những người mới (Kỳ I)

Nếu có, bạn hãy dùng một thanh gỗ hay bất cứ vật gì có thể đứng yên để kẻ vị trí đánh dấu bóng của bạn sang trái hoặc phải từ 1 đến 2 đầu putter. Nhớ rằng sau đó phải di chuyển bóng của bạn về vị trí ban đầu trước khi putt.

1. Cách đánh dấu bóng

Khi bóng ở trên green, bạn nên đánh dấu nó với 1 đồng xu nhỏ. Đặt đồng xu ngay dưới bóng trước khi cầm bóng lên. Khi đến lượt bạn putt, đặt bóng trở lại vị trí ban đầu trước khi lấy đồng xu đi. Nếu vị trí đánh dấu của bạn nằm ngay trên đường putt của người chơi cùng bạn, hãy hỏi người đó xem có muốn bạn rời đồng xu đi không. Nếu có, bạn hãy dùng một thanh gỗ hay bất cứ vật gì có thể đứng yên để kẻ vị trí đánh dấu bóng của bạn sang trái hoặc phải từ 1 đến 2 đầu putter. Nhớ rằng sau đó phải di chuyển bóng của bạn về vị trí ban đầu trước khi putt.
2. Cách cào cát trong bunker

Sau khi kết thúc cú đánh trong bukber, bạn bắt buộc phải làm mất dấu chân và dấu đánh bóng của mình hằn trong cát. Hãy cào cát hướng về phía mình và bước lùi để đi ra khỏi bunkber. Sau khi bạn đã hoàn thành, hãy đặt cái cào cát ở bên ngoài bunker (trừ trường hợp trên cán nó đề chữ yêu cầu bạn để bên trong).
3. Cách giữ, rút cán cờ

Khi tất cả người chơi trong nhóm bạn đều đang ở trên green, người chơi có vị trí bóng gần với hố nhất sẽ có nhiệm vụ với cán cờ. Hãy hỏi người có bóng ở vị trí xa hố nhất rằng họ có muốn bạn giữ cán cờ không. Nếu họ từ chối, hãy nhấc cờ lên và đặt nó đâu đó quanh vùng green. Còn nếu họ muốn bạn giữ cờ, hãy đứng cạnh hố và giữ cán cờ. Nhấc cán cờ lên khỏi lẫy, nhưng vẫn giữ nó đứng bên trong hố. Nếu bóng lăn gần về phía hố, hãy nhấc hẳn cán cờ ra khỏi hố để cho người gạt bóng tránh khỏi việc bị phạt 2 gậy khi để bóng chạm vào cờ khi có người giữ cờ (Luật 17-3).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *