Luật ở trong thể thức đấu gậy

Người chơi sẽ thi đấu với tất cả các đấu thủ khác trong giải đấu. Người chơi nào có tổng số gậy ít nhất sau 1 hoặc nhiều vòng đấu quy chuẩn sẽ là người chiến thắng. Trong trận đấu có tính điểm chấp (handicap), người chơi có tổng điểm net (điểm sau khi đã trừ điểm chấp) thấp nhất sẽ là người chiến thắng.

Nếu một đấu thủ không kết thúc bất kỳ hố nào và không sửa lỗi này trước khi phát bóng tại tee tiếp theo, hoặc trong trường hợp đó là hố cuối cùng, thủ không sửa lỗi trước khi rời khỏi green, anh ta sẽ bị truất quyền thi đấu.
Chỉ duy nhất trong Đấu gậy, khi đấu thủ đang chơi tại một hố và không chắc chắn về quyền của mình hay về quy trình đúng theo Luật, họ có thể đánh hai bóng để hoàn thành lỗ mà không bị phạt.
A. QUY TRÌNH CHO ĐẤU THỦ ÁP DỤNG LUẬT 3-3:
Để áp dụng Luật này, họ phải quyết định đánh hai bóng ngay khi tình huống không chắc chắn vừa xảy ra và trước khi thực hiện tiếp bất cứ hành động nào (ví dụ, thực hiện cú đánh vào bóng gốc) Golf thủ cần thông báo cho người ghi điểm hoặc bạn cùng chơi về việc:
• Anh ta chủ ý áp dụng Luật đánh 2 trái bóng; và
• Anh ta muốn trái bóng nào được tính nếu Luật cho phép quy trình sử dụng cho bóng đó
Trước khi nộp phiếu ghi điểm, đấu thủ phải báo cáo với Hội đồng về tình huống thực tế xảy ra. Nếu không thực hiện điều này, người chơi sẽ bị truất quyền thi đấu.
Nếu đấu thủ thực hiện tiếp bất cứ hành động nào với quả bóng gốc trước khi quyết định đánh 2 bóng, anh ta xem như chưa thực hiện theo Luật 3-3, và điểm của bóng gốc sẽ đươc tính như bình thường. Đấu thủ sẽ không bị phạt cho việc đánh quả bóng thứ hai.
B. QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG VỀ KẾT QUẢ HỐ.
Khi đấu thủ thực hiện theo Luật này, Hội đồng sẽ xác định điểm số của họ như sau:
i. Trước khi thực hiện tiếp bất cứ hành động nào, nếu đấu thủ đã thông báo muốn bóng nào được tính và trong trường hợp Luật cho phép, điểm của bóng đó sẽ được tính. Nếu Luật không cho phép đối với bóng được chọn, điểm của quả bóng còn lại sẽ được tính với điều kiện Luật cho phép quy trình xử lý đối với quả bóng đó.
ii. Nếu đấu thủ không thông báo bóng nào họ muốn tính điểm trước khi thực hiện các hành động tiếp theo, điểm sẽ tính theo bóng gốc nếu Luật cho phép quy trình xử lý đối với bóng gốc đó. Nếu không sẽ tính điểm theo quả thứ hai với điều kiện Luật cho phép quy trình xử lý đối với quả bóng thứ hai đó.
iii. Nếu quy trình xử lý cả hai bóng đều không được Luật cho phép, điểm sẽ được tính cho quả bóng gốc trừ phi người chơi vi phạm một lỗi nghiêm trọng bằng việc đánh sai vị trí. Nếu một trong hai bóng vi phạm Luật nghiêm trọng, bóng còn lại sẽ được tính cho dù Luật không cho phép quy trình xử lý đó. Nếu đấu thủ vi phạm lỗi nghiêm trọng với cả hai bóng, họ sẽ bị truất quyền thi đấu.
Nếu đấu thủ từ chối việc chấp hành luật có ảnh hưởng đến quyền của một đấu thủ khác, đấu thủ đó sẽ bị truất quyền thi đấu.
Mức xử phạt cho việc vi phạm Luật trong thể thức Đấu gậy là 2 gậy phạt trừ khi có những quy định khác.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *