Luật golf đối với quả bóng

Trên sân, trong trường hợp bạn nghĩ một trái bóng là của mình nhưng lại không nhìn thấy nhận dạng riêng đã được vẽ trên bóng, bạn có thể đánh dấu vị trí bóng nằm và nhấc bóng lên để kiểm tra sau khi đã thông báo cho người ghi điểm hoặc đối thủ của mình. Khi nhấc bóng theo Luật này, bạn không được phép lau sạch bóng trừ việc cần phải lau bóng đến mức vừa đủ để có thể nhận dạng trái bóng (Luật 12-2). Người chơi cần phải đánh bóng từ vị trí bóng nằm – Không được phép cải thiện vị trí bóng nằm, khu vực dự kiến cho thế đứng hoặc cú swing gậy hoặc đường đánh bóng (line of play) bằng cách:

• Di chuyển, bẻ cong hoặc bẻ gãy những vật cố định hoặc đang mọc như cây, bụi cây, trừ trường hợp đang chuẩn bị thế đứng một cách hợp lý hoặc khi đang thực hiện cú swing.
• Ấn bất cứ thứ gì xuống (Luật 13-2).
Nếu bóng của bạn rơi vào hố cát hoặc bẫy nước, bạn không được phép:
• Chạm vào mặt đất (hoặc nước trong bẫy nước) bằng tay hoặc gậy trước khi thực hiện cú downswing.
• Di chuyển các chướng ngại tự nhiên rời (trừ các vật nhân tạo trong hố cát).
Nếu bạn đánh sai bóng (ví dụ như bóng lạc hoặc bóng của người chơi khác)
• Trong đấu đối kháng, sẽ bị xử thua hố.
• Trong đấu gậy, sẽ bị phạt 2 gậy, các cú đánh lên trái bóng sai sẽ không được tính và người chơi bắt buộc phải sửa lỗi sai bằng việc chơi lại trái bóng đúng (Luật 15-3).
Nếu bóng bị mất hoặc ra ngoài biên OB
Ngoài biên (out of bounds) được định nghĩa bằng đường kẻ, cọc, hàng rào hoặc bức tường sơn vạch trắng hoặc có màu trắng.
Nếu người chơi bị mất bóng ngoài khu vực bẫy nước hoặc ra ngoài biên OB, bạn phải đánh 1 trái bóng khác từ nơi cú đánh trước được thực hiện và chịu phạt 1 gậy (phạt cả gậy và khoảng cách).
Người chơi được phép tìm bóng trong vòng 5 phút. Sau 5 phút nếu không tìm được, bóng sẽ bị xem như mất.
Sau khi chơi trái bóng gốc, nếu bạn nghĩ rằng trái bóng đó có thể bị mất ở ngoài khu vực bẫy nước, bạn nên đánh một trái bóng dự phòng (provisional ball). Người chơi phải thông báo rằng đó là trái bóng dự phòng và phải đánh bóng đó trước khi di chuyển lên trên để tìm trái bóng gốc. Nếu trái bóng gốc ban đầu bị mất (ngoại trừ việc mất trong bẫy nước) hoặc ngoài biên OB, người chơi phải tiếp tục đánh trái bóng dự phòng và chịu phạt 1 gậy. Tuy nhiên nếu trái bóng gốc ban đầu được tìm thấy trong biên trong vòng 5 phút, người chơi bắt buộc phải tiếp tục chơi với trái bóng gốc này và phải hủy kết quả của bóng dự phòng.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *