Những tình huống ở trong golf

Nếu người chơi không đặt lại và đánh luôn thì sẽ bị phạt 2 gậy trong Đấu Gậy (Stroke Play) và phạt thua hố trong Đấu đối kháng (Matchplay).

BÓNG CỦA GOLFER A NẰM CẠNH ĐƯỜNG, GOLFER A ĐƯỢC FREE DROP, BÓNG RƠI VÀO VỊ TRÍ KHÔNG SWING ĐƯỢC DO VƯỚNG CÂY. VẬY GOLFER A CÓ ĐƯỢC DROP LẠI KHÔNG?
Không được! Việc giải thoát khỏi đường không hề liên quan đến việc vướng cây và sẽ không được tính là vướng bởi vật cản nhân tạo cố định (Luật 24-2). Nếu sau khi thả bóng (free drop) mà người chơi bị vướng bởi cây thì có thể đánh bóng tại chỗ hoặc chịu phạt 1 gậy và áp dụng Luật Bóng không đánh được (Luật 28). Do đó, chúng ta nên tập thói quen xác định và quan sát trước toàn bộ vị trí xung quanh điểm giải thoát gần nhất trước khi thả bóng vì có thể sau khi drop bóng sẽ nằm ở vị trí xấu hơn vị trí ban đầu. Ngoài ra, nên nhớ khi chúng ta giải thoát khỏi đường xe điện chúng ta có chiều dài 1 gậy từ điểm giải thoát gần nhất nên hãy chọn vị trí thuận lợi nhất trong 1 gậy này để đưa bóng vào vị trí lợi thế nhất cho cú đánh tiếp theo.
TRONG TRƯỜNG HỢP NÀO GOLFER ĐƯỢC PHÉP/ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP LAU BÓNG? BÓNG TRÊN PUTTING GREEN CÓ THỂ ĐƯỢC LAU KHI NHẤC LÊN THEO LUẬT 16-1B.
Ở những nơi khác, bóng có thể được lau khi Luật cho phép nhấc lên, trừ những trường hợp khi nhấc lên:
1. Để kiểm tra bóng có còn phù hợp để thi đấu (Luật 5-3);
2. Để xác định bóng (Luật 12-2), trong trường hợp này, bóng có thể lau vừa đủđể nhận dạng; hoặc
3. Vì bóng hỗ trợ hoặc cản trở cuộc chơi (Luật 22).
Nếu lau bóng trong lúc chơi một hố, trừ phi được quy định trong Luật này, người chơi bị phạt một gậy và nếu bóng được nhấc lên phải được đặt lại chỗ cũ.
BÓNG CỦA ANH A NẰM TRÊN FAIRWAY SÁT VỚI 1 CÀNH CÂY KHÔ RƠI GẪY, ANH A CÓ ĐƯỢC PHÉP NHẶT CÀNH CÂY ĐÓ RA KHỎI BÓNG CHO DỄ ĐÁNH KHÔNG? TRƯỜNG HỢP NẾU ANH A NHẶT CÀNH CÂY ĐÓ RA, CHẠM VÀO BÓNG VÀ LÀM BÓNG BỊ DI CHUYỂN KHỎI VỊ TRÍ BAN ĐẦU, ANH A SẼ PHẢI LÀM GÌ? NẾU ANH A ĐÁNH LUÔN BÓNG TẠI VỊ TRÍ ĐÓ THÌ SẼ XỬ THẾ NÀO? (TRONG MATCH PLAY VÀ STROKE PLAY)
Cành cây khô rơi gẫy là một vật tự nhiên nên theo định nghĩa sẽ được xem là chướng ngại tự nhiên rời rạc (loose impediment). Theo Luật 23 khi bóng nằm ngoài bẫy (ở đây là fairway), người chơi được phép nhặt cành cây này ra, tuy nhiên nếu làm bóng di chuyển khỏi vị trí ban đầu, người chơi sẽ bị phạt 1 gậy theo Luật 18-2 và phải đặt bóng lại vị trí cũ. Nếu người chơi không đặt lại và đánh luôn thì sẽ bị phạt 2 gậy trong Đấu Gậy (Stroke Play) và phạt thua hố trong Đấu đối kháng (Matchplay).

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *