Luật về vùng cấm địa

Nếu bóng của bạn rơi vào vùng cấm, bạn cần chú ý không thể áp dụng luật thả bóng như khi bóng rơi vào chướng ngại nước.

Nếu bóng của bạn rơi ngoài biên, bạn cần chơi một quả bóng khác từ điểm vừa mới đánh sau khi bị phạt 1 gậy (luật 27-1), đánh trên tee hoặc trên fairway. Nếu cú đánh từ tee của bạn rơi vào vùng cấm, bạn phải đánh 3 bóng không dùng tee.
Nếu không chắc bóng rơi ngoài biên hay không, bạn có thể sử dụng “bóng tạm thời” ở cú đánh tiếp theo. Nếu không làm như vậy, bạn sẽ không thể tiếp tục đánh bằng bóng cũ nếu có tìm thấy bóng ở trong biên.
Đường ngoài biên được xác định bằng cọc trắng hoặc hàng rào, đường giới hạn của nó được xác định bằng các điểm sát mặt đất nằm phía bên trong của cọc hoặc hàng rào không kể các giá đỡ.
Khi ngoài biên được xác định bằng đường vạch trên mặt đất thì chính đường vạch đó được coi là ngoài biên. Tuy nhiên, nếu bóng hơi chạm vào đường kẻ sát phía trong sân thì vẫn được coi là trong biên.
Nếu dùng cọc trắng để đánh dấu biên, đường ngoài biên là đường nối trực tiếp từ cột này tới cột kia.
Chú ý đối với “ngoài biên”:
1. thủ có thể đứng ngoài biên để đánh trái bóng nằm trong biên.
2. Đường biên tạo thành 1 vòng khung bao quanh sân golf, khi bóng của bạn bị mắc trên cây, ta đánh giá bóng nằm trong hay ngoài biên theo tiêu chí này.
3. Các vật thể để xác định đường biên được coi là các vật cố định mà golf thủ không được di chuyển hay làm xê dịch khi đánh bóng.
4. Một số sân golf có “đường ngoài biên phía trong” nhằm đảm bảo an toàn cho người chơi hoặc khiến golf thủ chơi theo thiết kế của sân mà không chọn hướng chơi dễ dàng hơn.

Cùng Danh Mục:

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *